Scholten Ruimtelijk Advies

Werkwijze

werkwijzeOpdrachten worden uitgevoerd volgens een vaste werkwijze. Dat geeft u de zekerheid dat de goede dingen uitgevoerd worden. Door het regelmatig terugkoppelen van de voortgang van de opdracht, wordt geborgd dat de dingen ook goed uitgevoerd worden. Hierdoor kunt u zich concentreren op uw taken.

Kennismaking

Iedere opdracht begint met een kennismakingsgesprek. Hierin maken we kennis met elkaar en kijken of er een ‘klik’ is. Tijdens de kennismaking worden ook de eerste contouren geschetst van de opdrachtformulering. De kennismaking vindt bij voorkeur niet alleen plaats met de opdrachtgever, maar ook met leden van het team.

Opdrachtformulering

De volgende stap is de opdrachtformulering. Wat verwacht u van de opdracht? Maar ook, wat verwacht u niet van de opdracht? Belangrijk is, dat er duidelijkheid is over de opdracht. Daarbij hoort ook de beschrijving van de randvoorwaarden. Niet alleen vanuit de opdrachtgever, maar ook vanuit de opdrachtnemer.

Plan van aanpak

Na de opdrachtformulering, starten de eerste werkzaamheden. Indien er sprake is van een complexe opdracht of als de opdrachtgever daar prijs op stelt, schrijf ik een plan van aanpak. Hiermee start ik gelijktijdig met de werkzaamheden. Wat is de opdracht? Hoe pak ik zaken aan? Hoe en wanneer koppel ik terug? Voor het opstellen van het plan van aanpak voer ik waar nodig gesprekken met teamleden of mensen buiten het team. Het plan van aanpak wordt doorgesproken met de opdrachtgever en door hem geaccordeerd. Dit kan aanleiding geven om de opdrachtformulering aan te passen.

Uitvoering

Hierna begint (indien aan de orde) de uitvoering van het plan van aanpak. In het plan van aanpak is ook opgenomen hoe en wanneer de terugkoppeling plaatsvindt met de opdrachtgever. Vanzelfsprekend wordt vaker teruggekoppeld als de situatie daar aanleiding voor geeft. Tijdens de terugkoppelingsmomenten wordt gesproken over de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak en eventuele (voorziene) afwijkingen daarvan. De terugkoppeling kan aanleiding geven om de opdrachtformulering en/of het plan van aanpak aan te passen.

Evaluatie

Na afloop van de opdracht wordt een evaluatiegesprek gehouden. Daarin wordt verslag gedaan van de uitvoering van de werkzaamheden en (eventueel) het plan van aanpak en wordt besproken in hoeverre de opdracht is vervuld. Onderdeel van de evaluatie is (indien aan de orde) ook het overhandigen en bespreken van:

  • verslagen,
  • het voortgangsdocument,
  • lijst met aandachtspunten,
  • lijst met overdrachtspunten cq ‘open eindjes’.