Scholten Ruimtelijk Advies

Vergunning en handhaving, gemeente Renkum

In de gemeente Renkum werd de uitvoering van de taken op het gebied van vergunning en handhaving geprofessionaliseerd. Deze professionalisering hing samen met een landelijk initiatief om de handhaving te professionaliseren.
Binnen de gemeente Renkum vond ook een grote organisatiewijziging plaats waarbij alle vergunning- en handhavingstaken in een nieuw organisatieonderdeel werden ondergebracht.

In het kader van de professionaliseringsslag was ik projectleider over de volgende projecten:

  • Opstellen nota handhaving bouwregelgeving. Deze nota is opgesteld in een pilot van het ministerie van VROM en was de eerste nota handhaving bouwregelgeving die op de nieuwe leest geschoeid was. Met deze nota is een prijs van de VNG gewonnen: het Wiel.
  • Opstellen nota handhaving milieuregelgeving
  • Uitvoering inrichtinggebonden milieutaken (uitbesteding, procesmanagement, opleiding, coaching)
  • Nota handhaving parkeren
  • Implementatie verbeterpunten naar aanleiding van onderzoek Inspectie VROM

Daarnaast heb ik als specialist handhavingsnota’s deelgenomen aan het regionale project voor het opstellen van een nota handhaving kinderdagverblijven.