Scholten Ruimtelijk Advies

Projectleider ruimte, gemeente Oirschot

Als projectleider ruimte voor de gemeente Oirschot heb ik georganiseerd dat de achterstand op een groot aantal zeer diverse dossiers werd ingelopen.  Deze dossiers hadden zowel betrekking op beleidsmatige, juridische als civiele werkzaamheden.

Naast het organiseren van de werkzaamheden (voor de uitvoering van de werkzaamheden werden ook anderen ingeschakeld) was ik verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het uitgevoerde werk.

De dossiers die werden opgepakt waren onder andere:

  • Aanpassing bouwbeleidsplan
  • Evaluatie welstandsnota en -commissie
  • Diverse bestemmingsplanprocedures
  • Ruimte-voor-ruimte
  • Beleid particuliere woningbouwlocaties
  • Opstellen diverse bestekken voor infrastructurele werken
  • Studie afkoppeling hemelwater
  • Bedrijfsverplaatsingen