Scholten Ruimtelijk Advies

Milieu-adviseur, gemeente Elst (Gld)

ElstIn de voormalige gemeente Elst (nu Overbetuwe) heb ik ervaring opgedaan in een veelheid van milieuhygiënische taken. Variërend van vergunningverlening tot uitvoeren van milieu-onderzoeken. En van begeleiden van bodemsaneringen tot het uitvoeren van milieucontroles. Ook was ik verantwoordelijk voor het opstellen van milieuparagrafen bij bestemmingsplannen.

 

In mijn tijd bij de gemeente Elst heb ik ook een aantal projecten uitgevoerd, namelijk:

  • Milieu-hygiënische aspecten aanleg Betuweroute
  • Milieu-aspecten aanleg Vinex-locatie Westeraam
  • Automatisering afdeling milieu
  • Regionaal project meerjarenvisie handhaving
  • Wegwerken achterstand vergunningverlening en handhaving