Scholten Ruimtelijk Advies

De Blauwe Zoom, gemeente Hardinxveld-Giessendam

De Blauwe ZoomIn De Blauwe Zoom worden 600-700 woningen gebouwd. Tijdens mijn projectleiderschap is de complete opzet van de projectontwikkeling gewijzigd. Van een zeer gedetailleerde ontwikkeling waarbij de voor de komende 20 jaar alle woningtypologiën waren vastgelegd is het plan gevormd tot een flexibel eindplan dat organische ontwikkeling mogelijk maakt.

 

Om dit te bereiken zijn er op het scherpst van de snede onderhandelingen gevoerd met een projectontwikkelaar die ca 50% van het grondeigendom had. Uiteindelijk hebben die onderhandelingen geleid tot het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst en de oprichting van een gezamenlijke grondexploitatiemaatschappij.
 

 

Andere werkzaamheden die in dit kader nadrukkelijk aandacht vroegen:
  • Europese aanbesteding van de aanleg van een duurzame energievoorziening
  • Onderhandelingen over grondaankopen die al ruim 10 jaar liepen
  • Overleg met Waterschap over veilig stellen beheer en onderhoud bij organisch ontwikkelen
  • Overleg met woningbouwcorporatie over aantal en fasering huurwoningen bij gewijzigd beleid voor woningbouwcorporaties
  • Keukentafelgesprekken met direct aanwonenden over mogelijkheden om ‘in achtertuin’ op eigen grond een kavel te ontwikkelen