Scholten Ruimtelijk Advies

Senior planjurist, gemeente Sliedrecht

Als senior planjurist bij de gemeente Sliedrecht heb ik bijgedragen aan diverse grote projecten, zoals:

  • ontwikkeling Burgemeester Winklerplein
  • autoluw maken Kerkbuurt Oost
  • Recreatief Knooppunt Sliedrecht / Sliedrecht Buiten
  • bedrijventerrein De Driehoek
  • bedrijventerrein Stationspark 3

Daarnaast ben ik betrokken geweest bij diverse kleinere inbreidingslocaties en de afhandeling van verzoeken tegemoetkoming planschade. Daarbij heb ik het overleg met andere teams (vergunningverlening, beheer en onderhoud openbare ruimte) structureel vorm en inhoud gegeven.