Scholten Ruimtelijk Advies

Planjurist, gemeente Waalwijk

Binnen de gemeente Waalwijk ben ik coördinator van het zogenaamde ARI-overleg (Afstemming Ruimtelijke Initiatieven). Ik fungeer daarbij niet alleen als voorzitter van het overleg, maar maak ook de integrale adviezen over afwijkingsprocedures. Daarnaast begeleid ik diverse particulieren en marktpartijen om hun initiatieven planologisch gerealiseerd te krijgen.

Een aantal grote projecten waar ik me mee bezig houd:

  • herontwikkeling Bloemenoordflats
  • herontwikkeling gymzaal Floris V-laan
  • herontwikkeling tot hotel c.a. voormalige Groenrijklocatie
  • woningbouwontwikkeling Akkerlanen
  • bouw- en loonbedrijven in het lint

Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de afhandeling van de verzoeken in tegemoetkoming planschade