Scholten Ruimtelijk Advies

Planjurist gemeente Alkmaar

In de gemeente Alkmaar ben ik werkzaam geweest als planjurist. Daarbij heb ik, naast binnenstedelijke inbreidingsplannen, me bezig gehouden met een aantal ruimte-voor-ruimte projecten. Concrete plannen die mijn aandacht vroegen waren:

  • opstellen en begeleiden parapluherziening parkeren
  • planologische begeleiding parapluherziening geluid (voorbereiding)
  • herbestemming voormalig tankstation met woningbouw
  • uitbreiding en wijziging bungalowpark
  • sloop en nieuwbouw van een monumentale stolpboerderij

Daarnaast heb ik de achterstand in de afhandeling van tegemoetkomingen in planschade weggewerkt. Gelijktijdig heb ik het proces van deze afhandeling gestandaardiseerd waardoor na mijn vertrek geen achterstanden meer opgelopen zouden worden.