Scholten Ruimtelijk Advies

(Plan)juridisch advies

Planjuridisch advies is Roland niet onbekend. Of het nu gaat om vervanging bij ziekte of tijdelijke invulling bij vacature. Roland zorgt er voor dat er continuïteit van de planjuridische advisering blijft. Maar ook bij aanpassing van werkzaamheden, zoals het introduceren van nieuwe werkwijzen en systematiseren van werkzaamheden, ondersteunt hij u. Op deze pagina ziet u (plan)juridische opdrachten die Roland in het verleden heeft uitgevoerd.

Roland heeft zich laten zien als een betrokken mens, grote kennis gepaard gaande met pragmatische oplossingen. Een aimabel mens, grote deskundigheid en grote betrokkenheid bij de zaken die hij behartigt.
Cees Rootjes
Onafhankelijk senior adviseur en mediator