Scholten Ruimtelijk Advies

Plaatsvervangend hoofd Openbare Werken, gemeente Diemen

DiemenAls plaatsvervangend hoofd Openbare Werken was ik inhoudelijk belast met aspecten rond de afvalinzameling. Zo heb ik het proces voor het samengaan cq verder samenwerken van de gemeentelijke huisvuilinzameldienst met andere huisvuilinzameldiensten voorbereid. Ook heb ik me bezig gehouden met de handhaving van inzameling van huishoudelijk afval, verbeteren van de inzamelstructuur voor oud papier en het handhaven van (langdurig) onjuist gestalde fietsen.

Bij afwezigheid van het afdelingshoofd nam ik zijn taken waar.