Scholten Ruimtelijk Advies

Manager Juridische control & sanctionering, gemeente Renkum

RenkumAls manager Juridische control & sanctionering was ik verantwoordelijk voor de teamopbouw en dagelijkse werkleiding van het team. Het team Juridische control & sanctionering is ontstaan uit een organisatieverandering waarbij alle taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in een centrale eenheid waren ondergebracht. Het team Juridische control & sanctionering was het juridisch hart van de afdeling. Het team was belast met juridische advisering over vergunningen en handhavingsacties. Daarnaast vertegenwoordigden medewerkers van het team de gemeente in rechte.

Het team Juridische control & sanctionering bestond volledig uit nieuw aangetrokken mensen. Dit maakte de opbouw en aansturen van het team extra uitdagend.