Scholten Ruimtelijk Advies

Wie is Roland Scholten?

Roland Scholten

Profiel

Ik ben een ondernemende adviseur met grote kennis en ervaring op het gebied van de overheid en ruimtelijke ontwikkeling. Ik ken het klappen van de zweep in de dynamische wereld van gemeenten en gebiedsontwikkeling. Ik ben een verbindend leider die zoekt naar een win-winsituatie voor alle partijen.

 

 

Hoewel hij ‘van buiten’ was begreep hij heel goed wat de gemeente(raad) nodig had en waar de pijnpunten zaten. Het was een lastig proces. Zoeken naar balans tussen veel tegenstrijdige rollen en belangen. Informatie-uitwisseling stond centraal. Ik heb Roland meegemaakt als communicatief, meedenkend en flexibel. Een rustpunt in alle opwinding!
Pascale Georgopoulou
Raadsgriffier gemeente Amstelveen

Loopbaan

Na een periode van bijna 10 jaar in dienst van een gemeente te zijn geweest, heb ik het pad van de tijdelijke opdrachten gekozen. Ik ben in die tijd gedetacheerd geweest bij een groot aantal gemeenten, zowel in functies van projectmanager als in functies van lijnmanager. Sinds 2010 ben ik zelfstandig ondernemer met het bedrijf Scholten Ruimtelijk Advies. In de loop der jaren zijn daar ook de adviesdiensten Vergunningmakelaar en Herbestemmingsmakelaar bijgekomen. Met die laatste adviesdiensten richt Scholten Ruimtelijk Advies zich op de initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkeling. Hierdoor ben ik goed op de hoogte van zowel de publieke als private kant.

Curriculum Vitae

Indien u geïnteresseerd bent in mijn CV, stuur ik dit graag toe.